langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » niespłacenie długu

Niespłacenie długu po angielsku

niespłacenie długu: default Szukaj w Google

"default" to także:

- niedotrzymanie umowy
- nie uiszczać należności
- zalegać z płatnościami

Inne:

Ze słowem "default":

ryzyko nieodzyskania długów default risk
  Langol.pl