langol.pl » Ogólne » Ogólne » nieścisłość informacji

Nieścisłość informacji po angielsku

nieścisłość informacji: inaccuracy of information Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "inaccuracy":

niedokładność inaccuracy

Ze słowem "information":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available

Ze słowem "informacji":

udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
  Langol.pl