langol.pl » Biznes » Handel » nieprzekraczalny termin

Nieprzekraczalny termin po angielsku

nieprzekraczalny termin: deadline Szukaj w Google

"deadline" to także:

- termin
- ostateczny termin
- termin ostateczny

Inne:

Ze słowem "deadline":

dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]

Ze słowem "termin":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
termin realizacji lead time
termin dostawy delivery date
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]
termin rozliczenia settlement date
przeterminowany overdue
przeterminowany past due
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin wygaśnięcia umowy date of expiry
termin dostawy time of delivery
  Langol.pl