langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » niejednoznaczności w prawie

Niejednoznaczności w prawie po angielsku

niejednoznaczności w prawie: ambiguities in the legislation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "legislation":

ustawodawstwo zostało uchwalone przez senat legislation passed the senate
robić więcej niż tego wymagają przepisy prawne go beyond what the legislation demands

Ze słowem "prawie":

sprawiedliwość equity
przewodniczyć sprawie sądowej preside over proceedings
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
wymiar sprawiedliwości jurisdiction
niesprawiedliwy unfair
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
główny podejrzany w tej sprawie the prime suspect in the case
lobbować o zmianę w prawie lobby for legislative change
  Langol.pl