langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » niejednorodna populacja docelowa

Niejednorodna populacja docelowa po angielsku

niejednorodna populacja docelowa: heterogeneous target population Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "heterogeneous":

niejednorodny heterogeneous

Ze słowem "target":

grupa docelowa target group
populacja docelowa target population
jednorodna populacja docelowa homogeneous target population
cel sprzedażowy sales target
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
dystrybucja docelowa targeted distribution
  Langol.pl