langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nie zgadzać się z [czymś]

Nie zgadzać się z [czymś] po angielsku

nie zgadzać się z [czymś]: don't agree with [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "don't":

dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "agree":

zgadzać się z [kimś] agree with [sb]
zgadzać się z [kimś] w zupełności quite agree with [sb]
całkowicie się z [kimś] zgadzać fully agree with [sb]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
brak zgody disagreement
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
  Langol.pl