langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » nie uiszczać należności

Nie uiszczać należności po angielsku

nie uiszczać należności: default Szukaj w Google

"default" to także:

- niedotrzymanie umowy
- niespłacenie długu
- zalegać z płatnościami

Inne:

zalegać z płatnościami be in default with payments
  Langol.pl