langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » nie posiadający mocy prawnej

Nie posiadający mocy prawnej po angielsku

nie posiadający mocy prawnej: null and void Szukaj w Google

"null and void" to także:

- nieważny

Inne:

Ze słowem "and":

zniesławienie [kogoś] slander against [sb]
normy bezpieczeństwa safety standards
pomówienie slander
pomówienie [kogoś] slander against [sb]
z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń errors and omissions excepted
właściciel wynajmowanej nieruchomości landlord
właścicielka wynajmowanej nieruchomości landlady
miary i wagi weights and measures
robić więcej niż tego wymagają przepisy prawne go beyond what the legislation demands
przeczesywać tysiące dokumentów comb through thousands of documents

Ze słowem "void":

[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
nieważny void
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
podlegający unieważnieniu voidable
uniknąć [czegoś] avoid [sth]

Ze słowem "mocy":

utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
  Langol.pl