langol.pl » Ogólne » Ogólne » nie później niż dnia [x]

Nie później niż dnia [x] po angielsku

nie później niż dnia [x]: no later than [x] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "later":

zastaw collateral
wymagać zastawu demand collateral

Ze słowem "than":

szczęśliwie thankfully
dzięki Bogu thankfully
nie więcej niż [x] no more than [x]

Ze słowem "dnia":

utrudniać hamper
z dnia na dzień overnight
brednia drivel
  Langol.pl