langol.pl » Ogólne » Ogólne » nie później niż [x]

Nie później niż [x] po angielsku

nie później niż [x]: at any time prior to [x] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

zaufana firma blue-chip company
pod wieloma względami in many respects
upadek firmy company's demise
na każdych warunkach on any terms

Ze słowem "time":

w czasie rzeczywistym in real time
jak najszybciej in real time
po jakimś czasie over time
po pewnym czasie over time
szacunek estimete
czekać na okazję bide your time
skończyć [coś] w wyznaczonym czasie finish [sth] in the alloted time
czasochłonny time consuming
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable
bardzo wiele razy umpteen times
  Langol.pl