langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nie na temat

Nie na temat po angielsku

nie na temat: off topic Szukaj w Google

"off topic" to także:

- poza tematem

Inne:

Ze słowem "off":

rozłączać rozmowę cut off
rozłączać połączenie cut off
przepraszamy za [coś] we offer apologies for [sth]
złożyć [komuś] ofertę make [sb] an offer
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
rozpocząć [coś] start [sth] off

Ze słowem "temat":

temat listu subject line
temat subject
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
  Langol.pl