langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nie ma go w tej chwili

Nie ma go w tej chwili po angielsku

nie ma go w tej chwili: he's out at the moment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "out":

zaległa kwota outstanding amount
wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wykonać carry out
zrealizować carry out
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
linia wychodząca outside line
rozmowa zewnętrzna outside call
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
z czystej ciekawości just out of curiosity
bez [czegoś] without [sth]
owijać w bawełnę beat about the bush
skrzynka wychodząca outbox
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
słowo mówione word of mouth

Ze słowem "moment":

nie ma mnie w tej chwili I'm not in at the moment

Ze słowem "tej":

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]

Ze słowem "chwili":

w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
w ostatniej chwili at the last minute
  Langol.pl