langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nie móc spełnić [czyjejś] prośby

Nie móc spełnić [czyjejś] prośby po angielsku

nie móc spełnić [czyjejś] prośby: be unable to meet [sb's] request Szukaj w Google

Inne:

spełnić [czyjąś] prośbę meet [sb's] request

Ze słowem "meet":

spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "request":

prośba request
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
  Langol.pl