langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nic nie wiem

Nic nie wiem po angielsku

nic nie wiem: I don't know anything Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "don't":

nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]

Ze słowem "know":

proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]

Ze słowem "nic":

poczta lotnicza airmail
automat telefoniczny payphone
automat telefoniczny cardphone
automat telefoniczny calling card telephone
budka telefoniczna telephone booth
budka telefoniczna telephone box
centrala telefoniczna firmy company switchboard
centrala telefoniczna switchboard
książka telefoniczna telephone directory
aparat telefoniczny extension
poczta elektroniczna E-mail
elektroniczna wymiana danych electronic data interchange
inicjały initials
  Langol.pl