langol.pl » Biznes » Handel » negocjować kontrakt na [coś]

Negocjować kontrakt na [coś] po angielsku

negocjować kontrakt na [coś]: negotiate a contract for [sth] Szukaj w Google

Inne:

umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
prowadzić negocjacje bargain
zdobyć kontrakt win a contract

Ze słowem "negotiate":

negocjować negotiate
wynegocjować zniżkę na [coś] negotiate a concession for a price reduction on [sth]

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
opłacalny kontrakt worthwhile contract
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale
  Langol.pl