langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nawiązując do [czegoś]

Nawiązując do [czegoś] po angielsku

nawiązując do [czegoś]: further to [sth] Szukaj w Google

Inne:

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know

Ze słowem "further":

czekać na dalsze instrukcje await further instruction
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
  Langol.pl