langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nawiązać stałą współpracę biznesową

Nawiązać stałą współpracę biznesową po angielsku

nawiązać stałą współpracę biznesową: enter into regular business Szukaj w Google

Inne:

list handlowy business letter
korespondencja biznesowa business correspondence
oferta handlowa sales proposal
utrzymywać współpracę z [kimś] maintain cooperation with [sb]
partner biznesowy business partner
kontakty handlowe business relations
partner handlowy business partner

Ze słowem "into":

wejście [czegoś] w życie entry into force of [sth]
po wejściu [czegoś] w życie upon entry into force of [sth]
data wejścia [czegoś] w życie date of entry into force of [sth]
ubrać coś w słowa put [sth] into words

Ze słowem "regular":

składać regularne zamówienia place regular orders

Ze słowem "business":

adres firmowy business address
kontakty biznesowe business relations
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
  Langol.pl