langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » następujący

Następujący po angielsku

następujący: following Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "following":

w rezultacie [czegoś] following [sth]
po [czymś] following [sth]
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
  Langol.pl