langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » naruszyć [czyjeś] prawa

Naruszyć [czyjeś] prawa po angielsku

naruszyć [czyjeś] prawa: infringe [sb's] rights Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "infringe":

naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]

Ze słowem "sb's":

[zrobić coś] w [czyimś] imieniu [do sth] in [sb's] name
skonfiskować [czyjąś] własność seize [sb's] property
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "rights":

pogwałcenie praw obywatelskich civil rights violation
zachować [swoje] prawa preserve [one's] rights

Ze słowem "prawa":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
rozprawa sądowa hearing
sprawa sądowa lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
sprawa sądowa proceedings
rozprawa wstępna committal proceedings
pozbawienie prawa forfeiture
  Langol.pl