langol.pl » Biznes » Bankowość » narosłe odsetki

Narosłe odsetki po angielsku

narosłe odsetki: accrued interest Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interest":

oprocentowanie interest
wysoko oprocentowany high interest
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
procent składany compound interest
odsetki składane compound interest
oprocentowanie składane compound interest
odsetki zwykłe simple interest
oprocentowanie proste simple interest
przynosić wpływy z odsetek pay interest
nieoprocentowany interest-free
bez odsetek interest-free
odsetki za zwłokę interest on arrears
odsetki za zwłokę default interests
  Langol.pl