langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » narodowe ubezpieczenie zdrowotne

Narodowe ubezpieczenie zdrowotne po angielsku

narodowe ubezpieczenie zdrowotne: national health insurance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "national":

dzień ustawowo wolny od pracy national holiday
święto państwowe national holiday
ubezpieczenie społeczne national insurance
składka na ubezpieczenie społeczne national insurance contribution

Ze słowem "health":

zdrowie health
przepisy o zdrowiu publicznym public health regulations
ważne świadectwo zdrowia valid health permit
zagrożenia dla zdrowia health hazards
zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś] health hazards involved in [doing sth]

Ze słowem "insurance":

ubezpieczenia społeczne social insurance

Ze słowem "ubezpieczenie":

ubezpieczenie społeczne social security
  Langol.pl