langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » nałożyć cło na [coś]

Nałożyć cło na [coś] po angielsku

nałożyć cło na [coś]: put a tariff on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "put":

czynnik produkcji input
wydajność output
produkcja output
wartość produkcji przemysłowej industrial output
produkcja krajowa national output
ograniczyć [coś] put a squeeze on [sth]

Ze słowem "tariff":

cło tariff
opłata celna tariff
taryfa celna tariff
taryfa tariff
pozataryfowa bariera handlowa non-tariff trade barrier
wspólne cła zewnętrzne common external tariff
ujednolicanie ceł harmonizing tariffs
  Langol.pl