langol.pl » Biznes » Handel » naliczać odsetki za zwłokę

Naliczać odsetki za zwłokę po angielsku

naliczać odsetki za zwłokę: charge default interest Szukaj w Google

Inne:

ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
odsetki za zwłokę default interest
monit late payment notice

Ze słowem "charge":

opłaty charges
opłata karna penalty charge
koszty przewozu freight charges
policzyć za dużo overcharge
policzyć za mało undercharge
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
koszty dostawy delivery charges

Ze słowem "default":

zwlekać be in default
zalegać be in default
nakaz płatniczy default summons

Ze słowem "interest":

zainteresowana [czymś] interested in [sth]
może będziesz zainteresowana [czymś] I consider you might be interested in [sth]
może będziesz zainteresowany [czymś] I consider you might be interested in [sth]
może będziesz zainteresowana naszą ofertą you might be interested in our offer
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.
  Langol.pl