langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » nakład czasopisma

Nakład czasopisma po angielsku

nakład czasopisma: magazine circulation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "magazine":

tygodnik wielonakładowy high-circulation weekly magazine
tygodnik weekly magazine
własne czasopismo house magazine

Ze słowem "circulation":

nakład circulation
przeciętny nakład average circulation
wysoki nakład high circulation

Ze słowem "czasopisma":

czytelnicy czasopisma readership
  Langol.pl