langol.pl » Biznes » Handel » najważniejszy klient

Najważniejszy klient po angielsku

najważniejszy klient: key account Szukaj w Google

Inne:

główny klient major customer

Ze słowem "key":

kluczowy czynnik key factor
gotowy do używania turnkey
gotowy do zamieszkania turnkey
kluczowi pośrednicy key intermediaries

Ze słowem "account":

na własny rachunek on one's own account
bilans obrotów bieżących balance of current account
kupować na kredyt buy on account
kupować na rachunek buy on account
rachunek otwarty open account

Ze słowem "klient":

przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
dział obsługi klientów customer service department
utrata klientów loss of customers
potencjalny klient prospect
stały klient regular customer
  Langol.pl