langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » najniższy kurs zamknięcia

Najniższy kurs zamknięcia po angielsku

najniższy kurs zamknięcia: bear closing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bear":

gra na zniżkę bear position
spekulacja na zniżkę bear position
sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
spadek notowań giełdowych bear slide
zakup po wysokim kursie bear squeeze
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
zniżkowy bearish
zniżkujący bearish
spekulant grający na zniżkę bear
gracz na zniżkę bear
przewidywać bessę predict a bear market
obligacja na okaziciela bearer bond
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "closing":

cena zamknięcia closing price
na zamknięcie at closing

Ze słowem "kurs":

notować kurs quote
kurs kupna bid
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zwyżka kursów na rynku bull market
indeks kursów akcji share index
osoba przewidująca kursy na podstawie historii chartist
kurs emisyjny issuing price
strata kursowa discount
kurs zakupu bid price
kurs sprzedaży selling rate
po najlepszym kursie at best
  Langol.pl