langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » nadmiernie rozbudowana biurokracja

Nadmiernie rozbudowana biurokracja po angielsku

nadmiernie rozbudowana biurokracja: red tape Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "red":

opalany węglem coal-fired
napędzany węglem coal-fired
lokomotywa węglowa coal-fired locomotive
silnik spalinowy na ropę oil-fired diesel engine
elektrownia olejowa oil-fired power plant
elektrownia węglowa coal-fired power plant
wplątany w [coś] mired in [sth]
usługi świadczone services rendered
zależny od kredytu credit-led

Ze słowem "nadmiernie":

nadmiernie przyspieszać overheat
  Langol.pl