langol.pl » Biznes » Handel » nachalna reklama

Nachalna reklama po angielsku

nachalna reklama: hard sell Szukaj w Google

"hard sell" to także:

- nachalne nakłanianie do zakupu
- agresywna sprzedaż

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] in bulk
sprzedaż obnośna doorstep selling
sprzedaż obnośna door to door selling
sprzedawać bezpośrednio sell direct
sprzedawać [coś] w partiach sell [sth] in lots
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
sprzedawać terminowo sell forward
poradnictwo counselling
wyprzedać sell out
dyskretna reklama soft sell
dyskretne nakłanianie do zakupu soft sell
sprzedawać według próbki sell by sample
sprzedawać w dużych partiach sell in bulk
wyprzedawać sell off
sprzedaż komisowa sell on commission
sprzedawać sell out
sprzedawać hurtowo sell wholesale
sprzedawca seller
sprzedaż selling
sprzedawanie selling
koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "reklama":

reklamacja complaint
składać reklamację complain
reklamacja claim
wydział reklamacji complaints department
  Langol.pl