langol.pl » Ogólne » Ogólne » na własny rachunek

Na własny rachunek po angielsku

na własny rachunek: on one's own account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "one's":

zrozumieć [coś] get one's head wrapped around [sth]
zakasać rękawy roll up [one's] sleeves
wziąć się do pracy roll up [one's] sleeves
przejrzeć swoją wiedzę na temat [czegoś] revise one's knowledge of [sth]

Ze słowem "own":

umniejszać czemuś play [sth] down
bagatelizować coś play [sth] down
dotychczas nieznany previously unknown
awaria breakdown
krajobraz miasta townscape
spadek koniunktury downturn
centrum miasta downtown area
sławny z [czegoś] renowned for [sth]
wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
poddać się back down
zapisać [coś] jot [sth] down
mało znana technika little known technique
kwota wykazana w osobnej pozycji amount shown as separate item
na własną odpowiedzialność on its own responsibility
[coś] wymaga osobnego wykazania [sth] must be shown separately
o ile wiadomo as far as it is known
wielce downright
ogromnie downright
powodować stopniowy spadek [czegoś] ratchet [sth] down
odliczanie do [czegoś] rozpoczęte countdown to [sth] has already begun
odprężyć się wind down
schodzić slope down
ścieżka schodzi do [czegoś] path slopes down to [sth]

Ze słowem "account":

na [czyjś] rachunek for the account of [sb]
na zlecenie i rachunek [kogoś] by order and for account of [sb]
roczne sprawozdanie finansowe annual accounts
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "rachunek":

uregulować rachunek foot a bill
uregulować rachunek za [coś] foot the bill for [sth]
  Langol.pl