langol.pl » Biznes » Handel » na własny rachunek

Na własny rachunek po angielsku

na własny rachunek: on one's own account Szukaj w Google

Inne:

wystawić rachunek bill
umowa agencyjna agency contract

Ze słowem "own":

produkt własny sieci sklepów own brand
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
odrzucić turn down
utrzymywać ceny na niskim poziomie keep prices down

Ze słowem "account":

bilans obrotów bieżących balance of current account
kupować na kredyt buy on account
kupować na rachunek buy on account
rachunek otwarty open account
najważniejszy klient key account

Ze słowem "rachunek":

rachunek należności frachtowych freight note
rachunek bill
astronomiczny rachunek astronomic bill
ogromny rachunek astronomic bill
rachunek za naprawę repair bill
rachunek bill
  Langol.pl