langol.pl » Ogólne » Ogólne » na własną odpowiedzialność

Na własną odpowiedzialność po angielsku

na własną odpowiedzialność: on its own responsibility Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "its":

kilkaset zajęcy several hundred rabbits

Ze słowem "own":

umniejszać czemuś play [sth] down
bagatelizować coś play [sth] down
dotychczas nieznany previously unknown
awaria breakdown
krajobraz miasta townscape
spadek koniunktury downturn
centrum miasta downtown area
sławny z [czegoś] renowned for [sth]
wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
poddać się back down
zapisać [coś] jot [sth] down
mało znana technika little known technique
kwota wykazana w osobnej pozycji amount shown as separate item
na własny rachunek on one's own account
[coś] wymaga osobnego wykazania [sth] must be shown separately
o ile wiadomo as far as it is known
wielce downright
ogromnie downright
powodować stopniowy spadek [czegoś] ratchet [sth] down
odliczanie do [czegoś] rozpoczęte countdown to [sth] has already begun
odprężyć się wind down
schodzić slope down
ścieżka schodzi do [czegoś] path slopes down to [sth]
  Langol.pl