langol.pl » Biznes » Handel » na wasz koszt

Na wasz koszt po angielsku

na wasz koszt: at your expense Szukaj w Google

"at your expense" to także:

- na twój koszt
- na Państwa koszt

Inne:

na koszt odbiorcy carriage forward
na nasz koszt at our expense
kosztorys estimate
przewóz na koszt dostawcy carriage paid
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid

Ze słowem "your":

do twojejdyspozycji at your disposal
do Państwa dyspozycji at your disposal
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.

Ze słowem "expense":

koszty bieżące running expenses
wydatki bieżące running expenses
koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "koszt":

pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
dodatkowy koszt extra cost
na koszt odbiorcy freight forward
na koszt dostawcy carriage free
przewóz na koszt dostawcy C/P
koszty przewozu freight charges
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl