langol.pl » Ogólne » Ogólne » na warunkach [czegoś]

Na warunkach [czegoś] po angielsku

na warunkach [czegoś]: on the terms of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "terms":

pogodzić się z [czymś] come to terms with [sth]
pod względem in terms of
na jednakowych warunkach on equal terms
na każdych warunkach on any terms
na możliwie najlepszych warunkach on best possible terms
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
na warunkach rynkowych on market terms

Ze słowem "warunkach":

na korzystnych warunkach on favorable conditions
  Langol.pl