langol.pl » Biznes » Handel » na składzie

Na składzie po angielsku

na składzie: in stock, on stock Szukaj w Google
a także:
- in stock

Inne:

Ze słowem "stock":

zapasy towarów stock of merchandise
sklep specjalistyczny sprzedający [coś] stockist of [sth]
sklep branżowy [czegoś] stockist of [sth]
księgarnia naukowa stockist of scientific books
magazyn stock room
do wyczerpania zapasów while stocks last
z magazynu from stock
zasoby towaru [x] są wyczerpane [x] is out of stock
mieć [coś] na składzie to have [sth] on stock
uzupełniać zasoby [czegoś] stock with [sth]
zaopatrywać się w [coś] stock with [sth]
wystarczające zapasy ample stocks
towary na składzie goods in stock
do wyczerpania asortymentu while stocks last
  Langol.pl