langol.pl » Ogólne » Ogólne » na rzecz [kogoś]

Na rzecz [kogoś] po angielsku

na rzecz [kogoś]: in favour of [sb] Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]

Ze słowem "favour":

być za [czymś] to be in favour of [sth]
optować za [czymś] to be in favour of [sth]
być za [czymś] be in favour of [sth]

Ze słowem "rzecz":

brutalna rzeczywistość brutal reality
rzecznik spokesperson
w czasie rzeczywistym in real time
mieć z [kimś] sprzeczkę have a run-in with [sb]
sprzeczać się o rzeczy nieistotne bicker
surowa rzeczywistość stark reality
gdy zdarzały się nowe rzeczy as new events kept happening
  Langol.pl