langol.pl » Ogólne » Ogólne » na przestrzeni [x] tygodni

Na przestrzeni [x] tygodni po angielsku

na przestrzeni [x] tygodni: over a [x]-week period Szukaj w Google

"over a [x]-week period" to także:

- w okresie [x] tygodni

Inne:

Ze słowem "over":

nagle overnight
z dnia na dzień overnight
meloman music lover
odzyskiwanie sił recovery
zdrowienie recovery
otworzyć nowy rozdział w historii turn over a new leaf in history
wiadukt flyover
kontrowersja controversy
odkryć discover
odzyskać siły recover
wyzdrowieć recover
rządy governance
łączny overall
ogólny overall
po jakimś czasie over time
po pewnym czasie over time
zadłużenie państwowe sovereign debt
rząd tymczasowy transition government
oddać hand over
przytłaczający overwhelming
odzyskać siły recover
wyzdrowieć recover
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
całkowity overall
ogólny overall
studiować [coś] pore over [sth]
przyglądać się [czemuś] pore over [sth]
remont overhaul
naprawa overhaul
naprawić overhaul
targować się o cenę [czegoś] haggle over the price of [sth]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
w ciągu [x] kolejnych [tygodni] over [x] consecutive [weeks]
ponadto moreover
ślinić się na widok [czegoś] drool over [sth]
mieć obsesję na [czyimś lub czegoś punkcie] obsess over [sb or sth]
napawać się [czymś] gloat over [sth]
pochylił się żeby zawiązać sznurówkę he leaned over to tie his shoe
nadmiernie overly
nadmiernie optymistyczny overly optimistic
jawny overt
jawna krytyka overt criticism
jawny rasizm overt racism
jawnie overtly
ukryty covert
niejawny covert
potajemny covert
potajemne działania covert actions
potajemnie covertly
niejawnie covertly
[robić coś] jawnie lub niejawnie [do sth] overtly or covertly
nachodzenie na siebie [czegoś] i [czegoś] overlap between [sth] and [sth]
przekrojowy overarching
[robić coś] latami [do sth] over the years

Ze słowem "period":

epoki historyczne historical periods
  Langol.pl