langol.pl » Ogólne » Ogólne » na podstawie warunków kontraktu

Na podstawie warunków kontraktu po angielsku

na podstawie warunków kontraktu: under the terms of contract Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "under":

trzymać [coś] w sekrecie keep [sth] under wraps
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być w toku be underway
trwać be underway
zacofany gospodarczo underdeveloped
kalesony long underwear
podstępne metody underhand methods
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
podważyć undermine
podważyć zasadność undermine validity
podważyć wiarygodność undermine validity
wyczerpujące zrozumienie [czegoś] comprehensive understanding of [sth]
opaść pod ciężarem [czegoś] sag under the weight of [sth]

Ze słowem "terms":

pogodzić się z [czymś] come to terms with [sth]
pod względem in terms of
na jednakowych warunkach on equal terms
na każdych warunkach on any terms
na możliwie najlepszych warunkach on best possible terms
na warunkach [czegoś] on the terms of [sth]
na warunkach rynkowych on market terms

Ze słowem "contract":

kontrakt nagraniowy record contract
umowa z urzędem miasta municipal contract
startować w przetargu o [jakiś] kontrakt bid on [some] contract

Ze słowem "podstawie":

wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
na podstawie [czegoś] on the basis of [sth]
na podstawie [czegoś] on the ground of [sth]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] by agreement between [sb] and [sb]
  Langol.pl