langol.pl » Ogólne » Ogólne » na podstawie dostępnych informacji

Na podstawie dostępnych informacji po angielsku

na podstawie dostępnych informacji: on the basis of the information available Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "basis":

za każdym razem on a case-by-case basis
na podstawie [czegoś] on the basis of [sth]
na zasadach handlowych on commercial basis
na zasadzie wzajemności on reciprocal basis

Ze słowem "information":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
nieścisłość informacji inaccuracy of information

Ze słowem "podstawie":

wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
na podstawie [czegoś] on the ground of [sth]
na podstawie porozumienia pomiędzy [kimś] i [kimś] by agreement between [sb] and [sb]
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract

Ze słowem "informacji":

udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
  Langol.pl