langol.pl » Biznes » Handel » na koszt odbiorcy

Na koszt odbiorcy po angielsku

na koszt odbiorcy: freight forward Szukaj w Google
a także:
- carriage forward

"freight forward" to także:

- za pobraniem

Inne:

przewóz na koszt dostawcy carriage paid

Ze słowem "freight":

nota frachtowa freight note
rachunek należności frachtowych freight note
przewóz opłacony freight paid
fracht opłacony freight paid
koszty przewozu freight charges

Ze słowem "forward":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
za pobraniem carriage forward
przyspieszyć put forward
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
kosztorys estimate
dodatkowy koszt extra cost
na koszt dostawcy carriage free
przewóz na koszt dostawcy C/P
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
na wasz koszt at your expense
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl