langol.pl » Biznes » Handel » na koszt odbiorcy

Na koszt odbiorcy po angielsku

na koszt odbiorcy: carriage forward Szukaj w Google
a także:
- freight forward

"carriage forward" to także:

- za pobraniem

Inne:

dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
na twój koszt at your expense
koszty dostawy delivery charges
na wasz koszt at your expense
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
na Państwa koszt at your expense
za pobraniem freight forward

Ze słowem "carriage":

przewóz bezpłatny carriage free
na koszt dostawcy carriage free
przewóz na koszt dostawcy carriage paid

Ze słowem "forward":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
przyspieszyć put forward
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
kosztorys estimate
dodatkowy koszt extra cost
przewóz na koszt dostawcy C/P
koszty przewozu freight charges
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl