langol.pl » Biznes » Handel » na koszt dostawcy

Na koszt dostawcy po angielsku

na koszt dostawcy: carriage free Szukaj w Google

"carriage free" to także:

- przewóz bezpłatny

Inne:

dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
przewóz na koszt dostawcy carriage paid
na koszt odbiorcy carriage forward

Ze słowem "carriage":

za pobraniem carriage forward

Ze słowem "free":

handel tranzytowy free-port trade
reeksport free-port trade
wolny port free-port
port wolnocłowy free-port
wolnocłowy duty-free
sklep wolnocłowy duty-free shop
bezcłowy import free entry
w wolnym obrocie in free circulation
bezpłatna próba free trial
bez opłat toll free

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
kosztorys estimate
dodatkowy koszt extra cost
na koszt odbiorcy freight forward
przewóz na koszt dostawcy C/P
koszty przewozu freight charges
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
na wasz koszt at your expense
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl