langol.pl » Ogólne » Ogólne » na koniec roku

Na koniec roku po angielsku

na koniec roku: at the end of the year Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "end":

przynieść [czemuś] zgubę bring an end to [sth]
przetarg tender
zależeć od [czegoś] depend on [sth]
modny trendy
popularny trendy
wydatki publiczne public spending
budżet public spending
udzielić poparcia endorse
niezależny independent
poprawka do [czegoś] amendment to [sth]
wytrzymać endure
diabelsko skomplikowany fiendishly complex
poparcie endorsement
fundacja endowment
twierdzić contend
argumentować contend
połączenie [czegoś] z [czymś] blend of [sth] and [sth]
zbliżać się się do końca [czegoś] near the end of [sth]
zmienna zależna dependent variable
zmienna niezależna independent variable
przedłużony extended
rozszerzony extended

Ze słowem "year":

siedem lat nieszczęścia seven years of bad luck
drugi rok studiów sophomore year
co drugi rok every other year
w ciągu kolejnych [x] lat in the next [x] years
[robić coś] latami [do sth] over the years

Ze słowem "koniec":

koniecznie trzeba to zobaczyć must-see
konieczne są dalsze wyjaśnienia further explanations are required

Ze słowem "roku":

student drugiego roku sophomore
instrukcja "krok po kroku" step-by-step instruction
  Langol.pl