langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » na koniec każdego okresu obrachunkowego

Na koniec każdego okresu obrachunkowego po angielsku

na koniec każdego okresu obrachunkowego: at the end of each accounting period Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "end":

zwolnić [kogoś] z pracy send [sb] packing
przekroczyć próg wydatków wysokości [x] cross the [x] spending threshold

Ze słowem "each":

każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona each part is paid at different times until the total is reached

Ze słowem "accounting":

okres obrachunkowy accounting period

Ze słowem "period":

pożyczka terminowa fixed-period loan
pożyczka na określony czas fixed-period loan
  Langol.pl