langol.pl » Ogólne » Ogólne » na każdych warunkach

Na każdych warunkach po angielsku

na każdych warunkach: on any terms Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

zaufana firma blue-chip company
pod wieloma względami in many respects
upadek firmy company's demise
nie później niż [x] at any time prior to [x]

Ze słowem "terms":

pogodzić się z [czymś] come to terms with [sth]
pod względem in terms of
na jednakowych warunkach on equal terms
na możliwie najlepszych warunkach on best possible terms
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
na warunkach [czegoś] on the terms of [sth]
na warunkach rynkowych on market terms

Ze słowem "warunkach":

na korzystnych warunkach on favorable conditions
  Langol.pl