langol.pl » Ogólne » Ogólne » na [czyjś] rachunek

Na [czyjś] rachunek po angielsku

na [czyjś] rachunek: for the account of [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "account":

na własny rachunek on one's own account
na zlecenie i rachunek [kogoś] by order and for account of [sb]
roczne sprawozdanie finansowe annual accounts
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account
dodać [100$] do [jakiegoś] konta add [100$] to [some] account

Ze słowem "rachunek":

uregulować rachunek foot a bill
uregulować rachunek za [coś] foot the bill for [sth]
  Langol.pl