langol.pl » Biznes » Zarządzanie » motywacja do [zrobienia czegoś]

Motywacja do [zrobienia czegoś] po angielsku

motywacja do [zrobienia czegoś]: motivation to [do sth] Szukaj w Google

Inne:

motywować [kogoś] do [zrobienia czegoś] motivate [sb] to [do sth]

Ze słowem "zrobienia":

próby [zrobienia czegoś] nie były jak dotąd skuteczne attempts to [do sth] have not yet been successful
  Langol.pl