langol.pl » Biznes » Proces produkcji » model komputerowy

Model komputerowy po angielsku

model komputerowy: computer model Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "computer":

komputeryzacja computerization
obrabiarka sterowana numerycznie computer numerically controlled
komputeryzować computerize
produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
projektowany przy pomocy komputera computer-designed
  Langol.pl