langol.pl » Biznes » Rolnictwo » model gospodarki rolnej

Model gospodarki rolnej po angielsku

model gospodarki rolnej: farming model Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "farming":

intensywna gospodarka rolna high farming
ekstensywna gospodarka rolna low farming
rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
sektor rolny farming sector
system gospodarki rolnej farming system
rolnictwo towarowe commodity farming
rolnictwo ekologiczne ecological farming

Ze słowem "rolnej":

środki do produkcji rolnej agricultural inputs
wydajność produkcji rolnej agricultural productivity
  Langol.pl