langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » mobilność czynników produkcji

Mobilność czynników produkcji po angielsku

mobilność czynników produkcji: factor mobility Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "factor":

czynnik produkcji factor of production
czynniki produkcji factors of production

Ze słowem "produkcji":

czynnik produkcji input
wartość produkcji przemysłowej industrial output
środki produkcji capital goods
środki produkcji producer goods
  Langol.pl