langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » minimalna stawka płacy

Minimalna stawka płacy po angielsku

minimalna stawka płacy: minimum rate of pay Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "minimum":

płaca minimalna minimum wage

Ze słowem "rate":

stawka godzinowa hourly rate
stawka zryczałtowana flat rate
norma czasowa time rate
płaca godzinowa time rate
ustalić płacę godzinową settle the time rate
akord piece rate
stawka akordowa piece rate
płacić w systemie akordowym pay on a piece rate basis
wskaźnik rate
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
rozsądzać arbitrate
rozstrzygać arbitrate
wynagradzać [kogoś] za [coś] remunerate [sb] for [sth]
wskaźnik absencji absenteeism rate
stawki godzinowe time rates
stopa zatrudnienia employment rate

Ze słowem "pay":

otrzymywać najniższe wynagrodzenie rank lowest on pay scales
płacić podwójną stawkę pay double time
dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie additional shift pay
płaca netto take-home pay
wynagrodzenie w czasie urlopu wychowawczego maternity pay
system wypłat za chorobowe sick-pay scheme
system wypłat za chorobowe sick pay plan
odliczenia ustawowe od pensji statutury deductions from pay
płaca według kompetencji merit pay
równa płaca equal pay
odprawa severance pay
zasiłek strajkowy strike pay
wypłata zaległej pensji back pay
płaca pay
pakiet płacowy pay envelop
formuła płacowa pay formula
wzrost płacy za zasługi pay increase for merit
negocjacje płacowe pay negotiations
wypłata za wyniki pracy payment by results
lista płac payroll
pasek płacowy payslip
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
płaca zaległa back pay
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay

Ze słowem "stawka":

podwójna stawka double time
  Langol.pl